Kadra

Kadra pedagogiczna:

Izydorska Ewa – dyrektor szkoły, język angielski

Bednik-Szymańska Iwona – plastyka
Ciereszko Katarzyna – pedagog szkolny
Cieślik Jolanta – nauczyciel wspomagający
Dańska Emilia – język polski
Dąbrowska Beata – wychowanie fizyczne
Gutowska Edyta – przyroda
Jastrzębska Małgorzata – historia, rewalidacja
Kapusta Joanna – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja
Kornafel Wioletta – edukacja wczesnoszkolna
Kotulski Tomasz – religia
Kowalczyk Marta – chemia
Krzysiek Lucjan – zajęcia artystyczne, muzyka
Majchrzak Agnieszka – język angielski
Mazurek Justyna – język angielski
Michalska Małgorzata – biblioteka
Mierzwa Aleksandra – nauczyciel świetlicy
Miękus Aldona – geografia
Norek Anna – wychowanie fizyczne
Okruta Paweł – informatyka, technika, zajęcia techniczne
Olender Marzena – wychowanie fizyczne
Roguski Marcin – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Sławińska Renata – nauczyciel wychowania przedszkolnego
Staniaszczyk Barbara – matematyka
Stefanowska Sylwia – język niemiecki
Stramska Magdalena – fizyka
Szester Małgorzata – biologia, chemia
Szycko Monika – matematyka
Wiśniewska Alicja – geografia
Wójcik Bożena – język polski
Wójcik Joanna – muzyka, rytmika, nauczyciel świetlicy
Wójtowicz Monika – edukacja wczesnoszkolna
Wulkiewicz Anna – psycholog

Pracownicy administracji:

Bączkowska Alicja
Gędaj Jolanta
Gregorczyk Bożena
Kaczmarski Robert
Kieres Bernadeta
Kopcińska Dorota
Matracka Katarzyna
Mąkosa Małgorzata
Michalak Monika
Niedzielska Barbara
Owczarek Krzysztof
Szawerna Bożena
Szawerna Wojciech