Kodowanie na dywanie

Kodowanie na dywanie to doskonała zabawa i zarazem nauka na opanowanie różnych wiadomości i umiejętności. W naszym przypadku to jest tabliczka mnożenia i dzielenia