Rada rodziców

Skład

Prezydium Rady Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 w Radomiu w roku szkolnym 2018/2019

 • Przewodniczący – p. Monika Lesiak
 • Zastępca przewodniczacego – p. Sylwia Klochowicz – Matłacka
 • Sekretarz – p. Agata Fryszkowska

Zadania Rady Rodziców

 • Organizowanie rodziców do realizacji programu pracy szkoły
 • Pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w opracowaniu programu rozwoju szkoły
 • Organizowanie prac społecznie na rzecz szkoły
 • Pomoc w prowadzeniu żywienia młodzieży
 • Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie zadań służących zwiększeniu funduszy szkolnych
 • Współpraca z dyrektorem Szkoły i kadrą w sferze podnoszenia poziomu nauczania

Opłaty

Opłata roczna na Radę Rodziców wynosi:

 • 40 zł – gdy do szkoły uczęszcza jedno dziecko
 • 50 zł – gdy do szkoły uczęszcza dwoje dzieci
 • 60 zł – gdy do szkoły uczęszcza troje lub więcej dzieci

Konto bankowe Rady Rodziców: 18 1240 3259 1111 0000 2989 3504

Regulamin

Aktualny regulamin Rady Rodziców do pobrania pod tym linkiem.