Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Informujemy, że od dnia 13 maja od godz. 8.00 rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.
W związku z powyższym informujemy uczniów i rodziców klas trzecich, że już od 6 maja 2019 od godz. 8.00 można zapoznać się z ofertą edukacyjną radomskich szkół ponadpodstawowych na stronie www.oswiatawradomiu.pl zakładka nabory – aplikacja nabór do szkół ponadpodstawowych