Ważny komunikat dla rodziców

Szanowni Państwo,
W związku z planowanym od 8 kwietnia 2019 r. ogólnopolskim protestem nauczyciel i pracowników oświaty  oraz biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego wśród pracowników szkoły referendum strajkowego informuję, że od dnia 8 kwietnia 2019 r.w Publicznej Szkole Podstawowej nr 11 im. Adama Jerzego Czartoryskiego w Radomiu rozpocznie się akcja strajkowa, która będzie trwać do odwołania.
W czasie lekcji przewidzianych w planie zajęć dydaktycznych nauczycieli strajkujących odbywać się będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez dyrekcję i nauczycieli, którzy nie przystąpią do strajku.

Na bieżąco będziemy informować Państwa o decyzjach organów prowadzących strajk poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym.
Przepraszam za niedogodność i proszę o zrozumienie tej sytuacji. Proszę o rozważenie możliwości zapewnienia opieki dzieciom. W przypadku braku takiego rozwiązania, uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę od godz. 6.30 do czasu zakończenia zajęć lekcyjnych. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej będą mogły przebywać do godz. 16.30.

Z poważaniem

Dyrektor – Ewa Izydorska